amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Middeleeuwen boeken

lezen over de Middeleeuwen

Symboliek in kerken en kathedralen
Oorsprong en betekenis

Symboliek in kerken en kathedralen

Portret van de middeleeuwse maatschappij 980 - 1420.

De kathedralenbouwers

Kathedralenbouwers - Duby Middeleeuwen
De middeleeuwse periode van de Europese geschiedenis is voor de vorming van de Europese samenleving en beschaving van groot belang geweest.

Middeleeuwen

In het jaar 1212 heeft volgens kroniekschrijvers uit het midden van de 13de eeuw een kinderkruistocht plaatsgevonden.

Verhaal van de kinderkruistocht

Verhaal van de kinderkruistocht Kinderen van Aristoteles
Hoe christenen, moslims en joden verlichting brachten in de donkere Middeleeuwen.

Kinderen van Aristoteles

Bij opgravingen van nederzettingen vormen scherven van gebruiksaardewerk meestal een zeer belangrijke vondstgroep.

Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland

Middeleeuws gebruiksaardewerk in Nederland
Zwarte renaissance
Spanje en de wereld 1492 - 1536, een Spaanse nazomer van de Middeleeuwen.

Zwarte renaissance

In 'De valse dageraad' zien Hroswiths tijdgenoten voortekenen van de Apocalyps: zal het gekluisterde Beest uit de Openbaringen worden ontketend ?

De valse dageraad

De valse dageraad
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018