amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

VOC boeken

Verenigde Oostindische Compagnie

De VOC werd het grootste scheepvaart- en handelsbedrijf van de wereld in de 17de en 18de eeuw. Met de handel in specerijen als peper en kaneel en later ook producten als zijde, thee en porselein bracht de VOC Nederland een periode van ongekende economische en culturele voorspoed.

Geschiedenis van de VOC

Geschiedenis van de VOC Pioniers van de Gouden Eeuw
Wie »Gouden Eeuw« zegt, denkt aan de VOC, de welvaart door handel en nijverheid, de ontdekkingsreizen, de koloniale expansie en de ongekende bloei van kunst en wetenschappen.

Pioniers van de Gouden Eeuw

Een internationaal gezelschap van maritiem historici geeft een nieuw perspectief op de Oost-Indische handel en de rol van de VOC daarin.

Noord-Zuid in Oost-Indische perspectief

In 1629 leed het VOC-schip 'Batavia', na een reis van acht maanden, schipbreuk voor de westkust van Australië. Aan boord waren plannen voor een muiterij in een vergevorderd stadium, maar deze werden door de schipbreuk verhinderd.

Schipbreuk van de Batavia

Schipbreuk van de Batavia Kennis en Compagnie
De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne Wetenschap.

Kennis en Compagnie

In februari 1643 werden twee VOC schepen, de Castricom en de Breskens, uitgestuurd om, vanuit Batavia, een handelsroute naar Tartarije te vinden. Tien man van de opvarenden van de Breskens werden in Japan gevangen genomen en vier maanden lang ondervraagd.

Gevangenen uit Nambu

Gevangenen uit Nambu
Voor goede handel ging de Republiek geen zee te hoog
In de Gouden Eeuw was de Republiek der Verenigde Nederlanden een wereldmacht met handelsposten op tal van plaatsen. Vanaf 1602 behartigde de Vereenigde Oostindische Compagnie de belangen in het Oosten. De West-Indische Compagnie richtte zich vanaf 1621 op West-Afrika en Amerika. De VOC en de WIC voerden permanent strijd om te overleven : tropische ziekten teisterden het personeel, en politieke problemen en conflicten maakten de handel vaak onmogelijk. De oorspronkelijke bewoners verzetten zich soms, maar de grootste dreiging kwam van andere Europeanen. Meer dan eens werden posten kort na hun oprichting alweer gesloten.

bron : Nederland en de Zee, Voor goede handel ging de Republiek geen zee te hoog - Geertje Dekkers, de Volkskrant / Historisch Nieuwsblad, blz 16/17.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018