amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

medicatie

Afgelopen donderdag is u het volgende recept voorgelegd. U hebt een aantal van deze medicijnen niet verstrekt, maar vervangen door andere medicatie. Is uw klant hierop geattendeerd ?

Wat is de reden dat u een aantal andere medicijnen hebt verstrekt ?

Hebt u hem aangeboden de gewenste medicatie eventueel te bestellen en te verstrekken tegen betaling ?

Op grond waarvan bent u gerechtigd andere dan door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken ?

Bent u zich ervan bewust dat het verstrekken van andere dan door de arts voorgeschreven medicijnen kan leiden tot ongewenste complicaties en ziekenhuisopname ?

Wetboek van Strafrecht
Artikel 302 - opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel 1 Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.


Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018