amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

naam

naam 1. woord waarmee een persoon of zaak wordt aangeduid, hetzij als categorie of als individu : hij is de bnaam van mens onwaardig ; de namen van de maanden ; ken je de naam van die plant ? heek is een gewestelijke naam voor stokvis.

naam 2. woord dat op iemand of iets wordt toegepast ter aanduiding van het bezit van een bepaalde hoedanigheid : iemand lieve naampjes geven ; men gaf hem de naam van filosoof ; - als tegengestelde aan het wezen, de werkelijkheid : hij heeft de naam, maar zijn broer de daad ; hij is een christen in naam.

naam 3. faam, roem, de bekendheid die iemand zich heeft weten te verzekeren : een goede naam hebben ; een goede naam is geld waard ; te goeder naam en faam bekend staan ; wie de naam heeft van vroeg op te staan, mag lang slapen.

Adriaan - Maarten - Sabina - Sophie - Winston

namen

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018