amerigo.nl  
Postzegel Catalogus 2011
Speciale Catalogus
postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen
N.V.P.H.
hardcover
771 blz
isbn 9073646529
9789073646520
prijsindicatie29,90

bestel catalogus
Speciale Catalogus 2011
De nieuwe editie [2011] van de NVPH Speciale Catalogus postzegels Nederland en Overzeese Rijksdelen verschenen. Het is al weer de 70e editie van dit toonaangevende boekwerk dat de laatste jaren een enorme evolutie heeft doorgemaakt. Ook dit jaar heeft de cataloguscommisie een groot aantal aanvullingen en wijzigingen aangebracht.

- een éénmalig hoofdstuk kortebalk- en langebalkstempels met arcering Nederland van de hand van Cees Janssen
- een éénmalig hoofdstuk Pakketzegels Nederland
- opname van door de Japanse bezetter uitgegeven zegels voor bezet Nederlands Indië in 1943-1944
- een plaatsnamenlijst van nummerstempels
- op veler verzoek een overzichtslijst postzegelmapjes Nederland
- opname van de nieuwste uitgaven van Nederland, Nederlandse Antillen enAruba
- toevoeging van een aantal nieuwe plaatfouten.

meer boeken over postzegels