amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Context van het studentenverzet

Een onbelicht verleden

De tewerkstelling van medisch studenten in nazi-Duitsland [1943-1945]

H.J. Dokter, F. Verhage - J.M.W. Binneveld

Voorwoord

01   Inleiding
02   De druk wordt groter ; Nederland in het tweede en derde oorlogsjaar
03   De twerkstelling van de studenten
04   De melding en het verzamelkamp Ommen
05   Bestemming Duitsland
06   Tewerkstelling en werkomstandigheden
07   Levensomstandigheden
08   Duur van het verblijf in Duitsland en verlof
09   Relaties
10   Ziekte en dood
11   De ineenstorting van het Derde Rijk
12   Verloop van de oorlog, oorlogsgeweld en gevolgen van de politieke situatie
13   Bevrijding, terugreis en thuiskomst
14   Terugblik en verwerking
15   Epiloog

Literatuur
Bijlagen
A   Oproep aan artsen die na mei 1943 als medisch student in Duitsland tewerkgesteld werden
B   Vragenlijst ten behoeve van het onderzoek naar de ervaringen van medische studenten die na mei 1943 tewerk zijn gesteld in Duitse ziekenhuizen
C   Senaat Universiteit van Utrecht : toestand studenten in Duitschland. Brief 16 maart 1944
D   Cijfermatige uitkomsten


bestel boek

Onbelicht verleden. De tewerkstelling van medisch studenten in nazi-Duitsland [1943-1945], door H.J. Dokter, F. Verhage en J.M.W. Binneveld ; Van Gorcum Uitgeverij, Assen, 2001 ; isbn 9023235908 ; 179 blz

Het boek is geschreven door een drietal auteurs : twee artsen [prof. dr. H.J. Dokter, emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde en prof. dr. F. Verhage, emeritus hoogleraar medische psychologie] en een historicus [prof. dr. J.M.W. Binneveld, hoogleraar maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit].

Ik heb dit boek gelezen voor mijn onderzoek naar tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Tilburgse studenten. Het boek maakt deel uit van de Bibliotheek Universiteit van Amsterdam. Het exemplaar is een legaat van V.N. Wybrands en N. Wybrands - de Wit - Erwin Nas.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018