amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Heden geen college

studentenverzet 40-45

Heden geen college

Omslag
Foto van de senaat van het Rotterdams Studentencorps. De hoofden zijn uitgeknipt. De vereniging bestond sinds november 1941 officieel niet meer en publiceerde daarom een clandestiene almanak met daarin deze foto.
[herkomst : dhr. J. Goudswaard]

In de reeks wisseltentoonstellingen die het Verzetsmuseum in haar vijfjarige bestaan organiseerde, stond meestal één aspect of thema uit de permanente opstelling centraal. ... Nog niet eerder werd het verzet uit de Tweede Wereldoorlog van één specifieke beroepsgroep of belangengroep onderzocht en belicht. Nu ligt voor u de brochure »Heden Geen College - Studentenverzet 1940-1945« bij de gelijknamige expositie.

Waarom is deze groep apart belicht ? In de recente geschiedenis hebben we enkele keren meegemaakt dat groepen studenten deel uitmaakten van het verzet tegen onderdrukking of er zelfs de voorhoede van waren. Die actuele verschijnselen zijn goed te spiegelen aan de Nederlandse geschiedenis van de bezettingsjaren. ... - Oktober 1990. Erik Habold, conservator / beheerder.


Voorwoord
1. Inleiding
Vooroorlogs studentenleven
Student en verzet

2. De eerste oorlogsjaren
Eenheidsstreven
Ontslag joodse docenten
Opheffing studentenverenigingen
Nationaal-Socialistisch Studenten Front
Clandestien gezelligheidsleven
Raad van Negen

3. Het hoger onderwijs tot stilstand gebracht
Arbeidsinzet
Razzia's
De Loyaliteitsverklaring
Tewerkstelling in Duitsland
Clandestiene studie

4. Studenten in verzet
Studentenhuizen
Sabotage
Gewapend verzet
Onderduikhulp
Het Aussenministerium
Het vervalsingswerk
Ontsnappingslijnen
Spionage
Streven naar eenheid
Illegale pers

5. Zuivering en herinrichting


COLOFON
Tentoonstelling en brochure zijn een produktie van het Verzetsmuseum te Amsterdam, in samenwerking met de Stichting Onderlinge Studentensteun [Kriterion].

Samenstelling : Joke Bosch, Liesbeth van der Horst, Ted Schoonenberg
Vormgeving : Ina de Jong


Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61-A
1018 CX Amsterdam
www.verzetsmuseum.org
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018