amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

De strijd van de witte adelaar

Strijd van de witte adelaar

Geschiedenis van Polen 966-2004

De geschiedenis van Polen neemt een belangrijke plaats in binnen die van Europa. Duitse Ostsiedlers en Teutonenridders, de concurrentie van de Jagiellonen met de Habsburgers om de dominantie over Centraal-Europa, de gouden renaissance-eeuw met Copernicus, de hopeloze strijd tegen het groeiende Rusland, de opstanden van de negentiende eeuw, de holocaust en de dissidentie tegen het communisme:

zij hebben allemaal een rol gespeeld in de Europese ontwikkelingen en hebben nog steeds een invloed op het gedrag van Polen tegenover zijn buurlanden en de Europese Unie.

Dit boek biedt een grondige kennismaking met de boeiende geschiedenis van Polen. In een vlot leesbare stijl worden vooral de politieke, maar ook de sociaal-economische en culturele evoluties in de Poolse territoria geschetst. Tegelijk is het een naslagwerk, dat verrijkt werd met enkele stambomen, koningslijsten, kaarten en uitgebreide plaatsnamen- en personenregisters.

Deze tweede, herziene, uitgave van dit boek, is aangevuld met een apart hoofdstuk over de postcommunistische Derde Poolse Republiek.

Louis Vos is doctor in de geschiedenis en gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven. Hij was ook gasthoogleraar aan de University of Pennsylvania en de K.U.Nijmegen. Hij doceert onder meer »Geschiedenis van Polen«, »Nationalism in European History« en »Eigentijdse Geschiedenis«, en doet onderzoek over de geschiedenis van nationalisme, studentenbewegingen en universiteiten.

Idesbald Goddeeris studeerde slavistiek en geschiedenis aan de K.U.Leuven, en genoot bijkomende vorming in onder meer Warschau, Krakau en Lublin. In 2001 promoveerde hij met een proefschrift over Poolse politieke migratie in België in de negentiende en twintigste eeuw, en momenteel doet hij onderzoek naar migratiegeschiedenis en historiografische ontwikkelingen in Polen en zijn buurlanden.
Louis Vos
Idesbald Goddeeris
geschiedenis
paperback, 431 blz
isbn 9033480662
9789033480669
prijsindicatie € 38,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018