amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Ljeskow

Nikolaj Semjonowitsj Ljeskow

Nikolaj Semjonowitsj Ljeskow [1831-1895] was de zoon van een ambtenaar. Na zijn gymnasiumopleiding was hij zelf ook enige tijd ambtenaar. Daarna maakte hij in dienst van een Engelse zakenman reizen door Zuid-Rusland en het Wolgagebied.

In 1861 vestigde hij zich in Petersburg als medewerker aan verschillende kranten en tijdschriften, waarin hij onder het pseudoniem Stebnitski recensies, verhalen en reisschetsen publiceerde. De publicatie van onder meer een tweetal romans, waarin de »nihilisten« niet onverdeeld gunstig werden voorgesteld, werd hem van linkse zijde zeer kwalijk genomen.

Ljeskows nuchtere kijk op het volksleven en zijn ironische houding ten aanzien van de »populisten« maakten dat deze hem voor reactionair versleten, terwijl de conservatieven geen weg wisten met zijn originaliteit en gebrek aan eerbied voor de bestaande orde.

In 1872 verscheen »Het kapittel«, opgenomen in »Romans en verhalen«, dat als een unicum in de Russische literatuur kan worden beschouwd, omdat hier voor het eerst een literair werk geheel aan de geestelijkheid was gewijd.

Tijdens zijn leven overschaduwd door zijn illustere tijdgenoten Toergenjew, Dostojewski en Tolstoj enerzijds en door de linksradicale publicisten anderzijds, vond hij in de twintigste eeuw opnieuw waardering, onder andere bij Gorki.

De kracht van Ljeskow is dat hij gebruik maakt van materiaal int het volksleven zonder daarbij in platvloersheid te vervallen, en dat weergeeft in spreektaal. Zijn bekendste verhaal is een drama van liefde en misdaad »De lady Macbeth« uit het district Mtsensk.

Ljeskow overleed in Petersburg.
Ljeskow verzamelde werken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018