amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Poesjkin

Poesjkin

Aleksandr Sergejewitsj Poesjkin [1799-1837] was van adellijke afkomst en groeide op in een mondaine omgeving. Vanaf zijn twaalfde jaar bezocht hij de pas opgerichte school voor begaafde adellijke jongens in Tsarskoje Selo. De studie bestond vooral uit Russische en Franse literatuur, filosofie en economie.

Nauwelijks had hij deze school verlaten of hij wierp zich in het mondaine leven van Petersburg. Hij bezocht toneel- en balletvoorstellingen. De verschijning van het lange gedicht »Roeslan en Ljoedmila« [1820] maakte hem beroemd.

Door de publicatie van een aantal epigrammen, gericht tegen hooggeplaatste personages, en van enkele gedichten waaruit zijn vrijheidsverlangen sprak, werd Poesjkin in mei 1820 naar het zuiden verbannen.

Na een verblijf van een jaar in Odessa mocht hij gaan wonen op het familiedomein bij Pskow. Tijdens deze tweejarige ballingschap schreef hij naast gedichten de eerste drie hoofdstukken van »Jewgeni Onegin« en de tragedie »Boris Godoenow«.

In de herfst van 1830 beleefde Poesjkin een van de meest vruchtbare periodes van zijn leven. Hij voltooide »Jewgeni Onegin« en de vijf »Verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin«.

In 1831 trouwde Poesjkin met de frivole Natalja Gontsjarowa, die haar geniale echtgenoot nooit zou begrijpen. In zijn »Brieven« aan haar betoonde Poesjkin zich beurtelings een tortelduifje, een bezorgde echtgenoot en een jaloerse man. De winter van dat jaar werd besteed aan feesten en bals aan het hof te Tsarskoje Selo. Hij voelde echter dat hij zijn tijd verspilde in een milieu dat hij meer en meer minachtte.

Poesjkins positie werd steeds moeilijker. Zich bewust van zijn waarde als dichter verachtte hij de verwaande parvenu's aan het hof die dongen naar de gunst van de tsaar. Hij werd het mikpunt van allerlei lasterpraatjes en zelfs van een vulgaire grap, die de eer van zijn vrouw en zijn waardigheid in opspraak brachten.

Tenslotte daagde hij baron d'Anthčs, een Franse emigrant, uit tot een duel op het pistool, raakte ernstig gewond en stierf twee dagen later.

Aleksandr Sergejewitsj Poesjkin

Poesjkin verzamelde werken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018