amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
<a href=

Saltykow

De adellijke afkomst en de carričre van zijn vader stelden Michail Jewgrafowitsj Saltykow-Sjtsjedrin [1826-1889] in de gelegenheid lessen te volgen aan het Adellijk Instituut te Moskou en aan het Keizerlijk Lyceum te Petersburg.

Zijn kritische geest en wantrouwen tegen theorieën maakten dat geen enkel systeem hem werkelijk bevredigde. Zijn eerste verhalen »De tegenstellingen« [1847] en »Een verwarde zaak« [1848] gaven duidelijk blijk van dat onbevredigde gevoel. In 1848 werd hij, o.a. door de gebeurtenissen in Parijs van dat jaar en zijn interesse voor het Franse utopistische socialisme, gearresteerd en verbannen naar Vjaktka.

Na de dood van Nicolaas I in 1855 kreeg hij toestemming terug te keren en zijn dienst als ambtenaar weer op te nemen. Na een conflict met de autoriteiten, die zijn radicale standpunten, mede ingegeven door de liberale experimenten van na 1855, scherp afwezen, nam hij in 1862 ontslag.

In Parijs schrijft Saltykow in 1875 zijn belangrijkste werk »De familie Golowljow«, een zwartgallige beschrijving van de morele en fysieke aftakeling van een kleine adellijke familie uit de Russische provincie. Deze roman wordt gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur.

Saltykow geniet, door deze roman čn zijn scherpe satire vooral in Rusland nog steeds grote populariteit.

Michail Jewgrafowitsj Saltykow - Sjtsjedrin

Saltykow verzamelde werken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018