amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Toergenjew

Toergenjew

Iwan Sergejewitsj Toergenjew [1818-1883] verwierf zich al op jeugdige leeftijd een grondige kennis van het Frans en Duits. Hij studeerde eerst in Moskou en Petersburg en daarna ook nog in Berlijn. Onder invloed van Poesjkin en Lermontow begon hij vanaf 1838 gedichten te publiceren.

Van 1843 tot 1845 werkte hij als ambtenaar en maakte hij nader kennis met de literaire kringen in Moskou. Vanaf 1847 werkte hij regelmatig mee aan »Sovremennik«, waarin hij verhalen over het leven van boeren publiceerde, die in 1852 verzameld werden onder de titel »Jagersverhalen«.

Begin 1856 verscheen zijn eerste roman »Roedin in Sovremennik«. Vier jaar later verscheen in datzelfde blad een tendentieus artikel over »Aan de vooravond«, waarop Toergenjew besloot niet meer in dit blad te publiceren.

In 1862 verscheen de roman die zijn meest bekende is geworden : »Vaders en zonen«. De reacties hierop waren zeer uiteenlopend. Het boek bezorgde hem moeilijkheden met de censuur. Toergenjew's vriendschappen in Frankrijk en Engeland leidden tot de beschuldiging dat hij contact onderhield niet revolutionaire emigranten. Nadat hij in 1864 was gerehabiliteerd besloot hij zich definitief in het Westen te vestigen en keerde hij tot zijn dood slechts af en toe, voor korte tijd, terug naar zijn vaderland, meestal naar zijn landgoed.

Onder invloed van Schopenhauer en van zijn »tragische liefde« voor de Franse zangeres/componiste Pauline Viardot, werd Toergenjew steeds pessimistischer. Dit vond vooral z'n weerslag in de roman »Rook«.

Zijn laatste roman »Nieuwe gronden« is gebaseerd op de gebeurtenissen in het voorjaar van 1874, toen honderden jonge Russen, waaronder veel studenten, hun revolutionaire idealen onder het volk wilden verspreiden. De onderneming mislukte jammerlijk : de boeren konden hen niet begrijpen noch vertrouwen.

Toergenjew was standvastig in zijn opvattingen en kon zich bijzonder kwaad maken over kwesties die hem onrechtvaardig voorkwamen. Daarbij treedt hij in zijn »Brieven« naar voren als een buitengewoon beminnelijk man met een edel karakter.

Iwan Sergejewitsj Toergenjew

Toergenjew verzamelde werken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018