amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
tolstoj

Tolstoj - Tolstoi

Lew Nikolajewitsj Tolstoj [1828-1910] verloor op jeugdige leeftijd zijn ouders en werd opgevoed door verwanten op het familiedomein Jasnaja Poljana. Na zijn studietijd in Kazan - hij maakte zijn studies Oosterse filologie en rechten niet af - keerde hij terug naar Jasnaja Poljana.

Hij zag in dat de situatie van de boeren afschuwelijk was en trachtte de toestand op zijn eigen domein te verbeteren.

In 1854 en 1855 nam hij als officier deel aan de krijgsverrichtingen aan de Donau en in Sebastopol tegen de Turken. Hij was toen al enigszins bekend geworden door het verhaal »Kinderjaren« uit 1852. Zijn oorlogservaringen vinden hun neerslag in o.a. »Sewastopol« I, II en II.

Eind 1857, begin 1858 maakte Tolstoj een reis naar het Westen en ontmoette Toergenjew in Parijs. Terug op zijn landgoed voelde hij steeds meer de behoefte om de levensomstandigheden van het volk te helpen verbeteren. De verhalen uit deze periode vertonen over het algemeen een sterk moraliserende strekking : »Luzern« [1857], »Albert« [1858] en »Drie sterfgevallen« [1859].

In 1862 trouwde Tolstoj met Sofja Behrs en maakte hij een aanvang met zijn grote epische roman »Oorlog en vrede«. De publicatie van dit werk in 1868 wordt beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de Russische literatuur.

In 1878 verscheen Tolstoj's tweede grote roman »Anna Karenina« waarmee hij veel succes oogstte en zijn naam definitief vestigde. Alles wat hij zei of schreef vond een enorme weerklank. Hij hielp de armen in Moskou [1881-1882] en nam de verdediging van de vervolgde religieuze sekte der Doechobory op zich, door met de opbrengst van zijn roman »Opstanding« hun emigratie naar Canada te bekostigen.

Het literaire werk van de laatste dertig jaar van zijn leven draagt ontegenzeggelijk het stempel van zijn ideologie, maar zijn talent was zo rijp en diep dat hij nog meesterwerken wist te scheppen zoals de grote novelle »De dood van Iwan Iljitsj« en het sombere drama »De macht der duisternis«.

De al een kwart eeuw heersende spanningen in zijn gezin - vooral zijn afzien van auteursrecht gaf bij elke publicatie aanleiding tot pijnlijke onenigheden - maakte dat Tolstoj in de winter van 1910 zijn gezin en domein verliet om als boer te gaan leven. Hij stierf aan longontsteking.

Lew Nikolajewitsj Tolstoj

Tolstoj verzamelde werken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018