amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Geloof en wetenschap in de islam

Geloof en wetenschap in de islam

Averroës' »Definitieve verhandeling«

Averroës [Ibn Rushd, 1126-1198], telg uit een voornaam geslacht in het Moors-Arabische Spanje, was de laatste grote aristotelicus van de klassieke islamitische wereld. Zijn oorspronkelijke en uiterst nauwgezette Aristoteles-commentaren beïnvloedden in sterke mate het christelijke denken en bezorgden hem een eervolle plaats in Dantes Goddelijke komedie.

Door het belang dat hij hechtte aan rationaliteit, ook in het benaderen van de waarheden van de godsdienst, kwam hij in conflict met de islamitische orthodoxie. Uiteindelijk werd hij uit zijn ambt ontheven en naar Marokko verbannen. Terwijl zijn geloofsgenoten zich zo van hem afkeerden, heeft hij des te meer ingewerkt op de joodse denkers in Spanje en vervolgens ook op de hele christelijke scholastiek.

Vanwege zijn grote invloed op de eerste Europese universiteiten van Italië en Frankrijk heeft Averroës mede een belangrijke bijdrage geleverd tot het humanistisch denken en indirect ook de weg bereid voor de westerse moderniteit en Verlichting.

Averroës' Fasl al-maqal of »Definitieve verhandeling« was en blijft een van zijn belangrijkste werken en een van de beste verdedigingen van de legitieme rol van de rede binnen een geloofsgemeenschap. De tekst presenteert zichzelf als een pleidooi tegenover een tribunaal waarin de geopenbaarde Wet van de islam als enige autoriteit geldt.

Viator reeks
Averroës
religie
gebonden
72 blz
9077070753
Klement
prijsindicatie € 19,50
bestel boek
Andalusie
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018