amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Werken van Jacob Haafner

De Werken van Jacob Haafner

bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde - Werken van de Linschoten-Vereeniging

De reisverhalen van Jacob Gotfried Haafner [1755-1809] behoren tot de meest enerverende lectuur die in de jaren rond 1800 in Nederland is voortgebracht. Haafner woonde ruim dertien jaar in India en op Ceylon.

Zijn avontuurlijke leven en zijn directe schrijfstijl maakten dat zijn boeken ogenblikkelijk populair werden. Toen Multatuli later in de negentiende eeuw werd gevraagd om een oordeel te geven over een bloemlezing van de Nederlandse literatuur, vond hij alleen Haafners werk de moeite van het lezen waard.

Ook voor de hedendaagse lezer hebben de avonturen van jacob Haafner nog niets van hun frisheid verloren. Zijn beschrijvingen van het dagelijks leven getuigen van een scherp waarnemingsvermogen en liefde voor de inheemse cultuur.

Bovendien had hij een opmerkelijk kritisch oordeel over de koloniale verhoudingen van zijn tijd. DE WERKEN VAN JACOB HAAFNER vormen dan ook zowel in cultuurhistorisch als in literair opzicht een monument van het Nederlandse reisverhaal.

deel I
Lotgevallen en vroegere zeereizen
Lotgevallen op eene reize van Madreas via Tranquebaar naar het eiland Ceilon

deel II
Reize te voet door het eiland Ceilon
Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa - I

deel III
Reize in eenen Palanquin
Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa - II
Jacob Haafner
reisverslag
gebonden
3 delen
isbn 9057300052
9789057300059
Walburg Pers
prijsindicatie € 40,95
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo , 2017