amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Noordoostpassanten

Noordoostpassanten

400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba

Vanaf het tijdperk van de grote ontdekkingen hebben Nederlanddse reizigers over de Wilde Kust in het Caribisch gebied geschreven; met verwondering over de onbekende natuur en met fantasie over kannibalen en monsters. Piraten, boekaniers en soldaten hebben hun avonturen geboekstaafd.

En in later tijd waren er de auteurs die het Caribisch gebied tot hun woongebied maakten, met nauwkeurige waarnemingen van natuur, land en mens, vaak in scherpe en vermakelijke satires. Missionarissen en zendelingen schreven prachtige reisverslagen in briefvorm naar het thuisfront.

Ook de discussie over slavernij werd in literaire vorm gevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van spectatoriale geschriften en sentimentele romans. Ziehier een kleine greep uit overvloedig voorhanden historisch materiaal. Maar ook in de twintigste eeuw lieten auteurs zich naar de West voeren, onder wie Anthonie Donker, W. F. Hermans, Cees Nooteboom, Simon Carmiggelt, Godfried Bomans, Inez van Dullemen en Lydia Rood.

Naast deze bekende namen zijn er tientallen minder bekende, die een ware eye opener zullen zijn voor de lezer, zoals Henk Teylingen, Johan van de Walle, G. J. van Lennep, Bouke Jagt en M. M. Schoenmakers.

Michiel van Kempen schreef verschillende boeken over Surinaamse literatuur. Voor uitgeverij Contact stelde hij eerder de bloemlezing MAMA SRANAN, 200 JAAR SURINAAMSE VERHAALKUNST samen.

Wim Rutgers publiceerde onder meer een literatuur-geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Zijn bloemlezing TROPENTAAL, 200 JAAR ANTILLIAANSE VERTELKUNST verscheen in de reeks gebonden bloemlezingen van uitgeverij Contact.
verhaalkunst
overzichtswerk
paperback
640 blz
isbn 9025419143
9789025419141
prijsindicatie € 37,90
Antillen     Suriname
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018