amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Jopie Pengel

Jopie Pengel 1916-1970

Een Surinaamse politicus in Caribisch perspectief. Eerste complete biografie over Jopie Pengel, de Joop den Uyl van Suriname.

Jopie Pengel (1916) was politicus en vakbondsleider in een zich dekoloniserend Suriname. Toen hij op 5 juni 1970 overleed werd er niet alleen in Suriname verbijsterd, ontredderd en terneergeslagen gereageerd. Ook ver buiten Suriname's grenzen was er verslagenheid. Weinigen hebben tussen 1950 en 1970 zozeer hun stempel gedrukt op de Surinaamse politiek. In dit boek wordt de glorieuze stijging, maar ook zijn dramatische val van Pengel beschreven. Het is het verhaal van een man die ondanks zijn donkere huidskleur, in een door witten en mulatten gedomineerde samenleving, de hoogste politieke post in zijn land wist te bemachtigen. Nimmer verloochende hij zijn afkomst. Zijn bewogen stijl van politiek voeren maakte hem tot voorvechter van de minstbedeelden en 'emancipator' van het donkergekleurde creoolse volksdeel.

Pengel heeft tot nu toe vooral in anekdotes en mythes voortgeleefd. De schrijver van dit boek weet op grond van gedegen onderzoek een meer waarheidsgetrouw beeld van Pengel te schetsen. De kleurrijke wijze waarop Pengel politiek bedreef wordt de lezer evenwel niet onthouden. Interessant is de vergelijking die de schrijver in het tweede deel van het boek maakt tussen Pengel en de Caribische leiders Forbes Burnham, Norman Manley en Eric Williams.

Hans Breeveld studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn studie keerde hij terug naar Suriname waar hij na enkele jaren als stafmedewerker werkzaam te zijn geweest docent werd aan de Universiteit van Suriname. Door zijn actieve participatie in het politieke gebeuren van Suriname kent hij het Surinaamse politieke bedrijf niet slechts van buiten, maar meer nog van binnen. Ruim 10 jaar was hij adjunct-secretaris in het congresbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS), de partij waarvan Pengel jarenlang de roerganger was. Vanuit deze functie heeft Breeveld veel informatie over de partij en Pengel kunnen verkrijgen die voor outsiders verborgen is.


Hans Breeveld
biografie
paperback
isbn 905429101X
prijsindicatie € 30,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018