amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Familienaam & Verwantschap van Geemancipeerde Slaven in Suriname

Familienaam & Verwantschap van Geemancipeerde Slaven in Suriname

Monumentale, deels tweetalige uitgave waarin de feitelijke gegevens zijn te vinden van de individuele slaven in Suriname rond de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Om een vergoeding te krijgen voor elke slaaf moesten de slavenhouders opgave doen van het aantal slaven over wie zij beschikten; de gegevens zoals naam, leeftijd, religie, beroep etc. werden vastgelegd in het Borderel van aangifte.

De familienaam van deze vrijverklaarden werd opgenomen in het Emancipatieregister. In deze studie zijn beide bestanden aan elkaar gekoppeld; dit databestand werd aangevuld met gegevens over de slavenhouders en sociaal-economische feiten. In een uitgebreide inleiding wordt de totstandkoming van deze publicatie toegelicht, alsmede de geschiedenis van de databank.

Aan een aantal plantages en familienamen wordt extra aandacht besteed. Op twee los bijgevoegde landkaarten staan de plantages aangegeven. Per plantage wordt vermeld welk product er werd verbouwd, wie de eigenaar was en hoeveel slaven er op de plantage woonden. Vervolgens het uitgebreide overzicht van de slavennamen van A-Z, verdeeld over twee banden, waarbij wordt aangegeven wat de nieuwe familienaam werd, de leeftijd, het beroep alsmede de verwantschap van de personen onderling. Een belangwekkende studie.

NBD|Biblion recensie - redactie   -   boeken over Suriname


geschiedenis
Humphrey E. Lamur
hardcover
1.459 blz
isbn 9068321900
9789068321906
prijsindicatie € 49,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018