amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende Zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden
hardcover, 243 blz
isbn 9060117115
9789060117118
Walburg Pers - 1991
prijsindicatie € 39,50
Verwaerloosde Formosa
Een uniek en nooit eerder herdrukt verslag uit 1675, geschreven door de laatste gouverneur van Formosa, over de aanwezigheid van de VOC op dat eiland en haar verdrijving door de Chinese piraat Coxinga.

Tijdens de twee eeuwen van haar bestaan is de Verenigde Oostindische Compagnie in het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Japan zeer actief geweest. Hoewel er de laatste jaren veel aandacht is geweest voor de VOC, is daarbij één aspect sterk onderbelicht gebleven : het eiland Formosa, tegenwoordig veelal Taiwan genaamd. Dit eiland is in de periode 1642-1662 een bezitting van de Compagnie geweest.

Begin 1662 waren de Nederlanders na een beleg van enkele maanden gedwongen het fort Zeelandia over te geven aan de Chinese piraat Coxingha. Gouverneur Coyett werd aanvankelijk door de Compagnie beschuldigd van hoogverraad en tot levenslang veroordeeld. Later mocht hij toch weer naar Nederland terugkeren. In 1675 verscheen toen zijn 't Verwaerloosde Formosa, waarin hij het beleg en de voorgeschiedenis daarvan beschreef en zijn eigen rol nader toelichtte.

Deze unieke en scherp geschreven verhandeling is echter sindsdien nooit herdrukt. Geheel ten onrechte, aangezien dit werk in feite een van de weinige contemporaine geschiedwerken is die destijds door Compagnies-dienaren zijn geschreven. Dit boek is deel 90 in de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging.

NBD|Biblion recensie
Van 1624 tot 1662 bezat de Verenigde Oostindische Compagnie het eiland Formosa (nu Taiwan/Nationalistisch China) als steunpunt voor de handel met China. In 1662 moest de laatste gouverneur Coyett (hoogstwaarschijnlijk auteur van dit boek) het eiland overgeven aan een Chinees invasieleger o.l.v. de piraat en politicus Coxinga. Coyett werd later als zondebok gebruikt door de bewindhebbers in Batavia die de defensie van het eiland verwaarloosd hadden. Naast beschrijvingen van de belegering van fort Zeelandia, het laatste Hollandse steunpunt, en de omstandigheden die daartoe aanleiding gaven, bevat het boek scherpe kritiek op de VOC. Mede daardoor, én door de onorthodoxe visie van de schrijver, is het boek goed leesbaar gebleven en vormt het een waardevolle aanvulling op reeds beschikbare, moderne literatuur over de VOC. De 17de-eeuwse tekst is voorzien van een verhelderende inleiding en woordverklaringen. Geschikt voor alle serieuze belangstellenden in koloniale geschiedenis. Lichtblauw omslag met reproduktie van een oude prent; geïllustreerd met oude gravures.

NBD|Biblion recensie, P. Turk
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo , 2017