amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Aberge du Bonheur

Auberge Du Bonheur

Bredaseweg 441 - 5036 NA Tilburg

Auberge du Bonheur in Tilburg heeft ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan een eigen bier ontwikkeld. In samenwerking met Brouwerij Brouwerslokaal uit Groede is het bier 1712 ontstaan.

De naam 1712 is afgeleid van het park de Oude Warande. In 1712 werd het park de Oude Warande aangelegd in opdracht van de Duitse prins Willem van Hessen-Kassel, op dat moment heer van de heerlijkheid Tilburg en Goirle.

De Mannen Beekman

Steeds meer studenten kwamen binnen. het werd een heel gezelschap, dat naarstig poogde de verderfelijke examenlucht weg te spoelen. En toen het sluitingsuur aanbrak, nam Beenhakkers de wankele doch eensgezinde club mee naar de villa. Of liever, de club nam Frits mee, anders had hij nooit de weg gevonden.

»Desgewenst zal ik de huisknecht wekken en met pistool op zijn borst dwingen een afdling naar de wijnspelonken mijns vaders te maken. De onverlaat heeft voldoende nachtrust genoten. Ziet de zonne daagt. Het daghet in den oosten, dies wil ik mij vertroosten.«

»Wat zegt U ? Komt U ze persoonlijk helen ? Dat is een voornemen, hetwelkik niet warm genoeg kan toejuichen. In afwachting daarvan zullen wij een frisse ochtendwandeling maken. Daarna kunt U Uw zonen bekomen op Huize Tamarinda, Bredaseweg 87. Groet en wens geluk Uwe gemalin, mevrouw Beekman. Wat zegt U ? Of ik te veel gedronken heb ? Neen, te veel nooit. Ik stam uit een trots geslacht, dat der Kaninefaten ; het kan bij ons dus niet in vaten. Tot ziens, meneer Beekman !«

De Mannen Beekman - Toon Kortooms, tweede deel, Haarlem, Antwerpen, 1949, 68/69.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018