amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Tilburg

Tilburg

Hart van Brabant

boek - literatuur - lezen
Peerke Pad - Tilburg-Wittem Tilburg plattegrond & info Door het leven getekend - Van der Heijden Tilburg in de jaren '80 Karl Marx Universiteit - Tymen Trolsky
boom

Hij was hen zelf in honderduizend partjes
Voor ieder van hen één, een samenzang
Vanuit een kruin vol zacht ruisende hartjes
De dirigent van Tilburg, eeuwen lang

Een grote broer, van niks of niemand
Bang, zelfs de bliksem durfde hem niet aan
Niet magisch dan toch heilig sinds er iemand
Vaag in zijn stam de Moeder Gods zag staan

Ik kende hem pas van zijn dementeren
In richtingloos verkeer, de wereld was
Toen al verdeeld in honderdduizend sferen
En bomen waren bomen zoals weiland gras

Beschaamd om onze tijd stond ik te kijken
Hoe slopersvolk hem ophees uit de grond
Hij trachtte ons tot slot iets aan te reiken:
Onder zijn bast een twijg met hartjes stond.

bron : boom - Jace van de Ven, DagBoekBroeders,
isbn 9789460320095, pagina donderdag 14 mei 2009
Universiteit
van
Tilburg
Marc Mulders
Noord-Brabant
Peerke Pad - Tilburg-Wittem
Wandel- & fietsgids in de sporen van Peerke Donders, redemptorist. Van zijn geboorteplaats Tilburg naar het redemptoristenklooster in Wittem. De wandelroute is uitgezet in 8 etappes, ook als rondwandeling te gebruiken. De 2 fietsroutes zijn nieuw, 148 km heen en 164 km terug. Dit traject wijkt zeer sterk af van de wandelroute.
Wandelaar en fietser komen onderweg vele tientallen kapellen, kerken, kloosters en wegkruisen tegen. Over al deze interessante bezienswaardig-heden staat in PeerkePad II gedegen informatie.
Paul Spapens
Peerke Pad
Tilburg-Wittem, fiets & wandel gids

Weverskerstlied

Men keek naar de hemel en zag enen ster
Die stond er te schitteren en kwam van heel ver
De aaede was stil toen werd Jezus geboren
Hij lag op wat stro en was bijna bevroren.

refrien

En waarom zijn ze niet naar de wevers gegaan
De wevers ! Wat zouden die hebben gedaan
Die hadden gemaakt heel ras
Een beddeke van matras
Van je klits klats, klits klats, kliederiere
Laat ons het Kerstfeest vieren
De Schepper van 't heelal
Geboren in een stal

Men zei dat de koning geboren moest zijn
Een ster gaf 't licht met 'n heldere schijn
De schaapjes die graasden te middernacht
De stemmen die gonsden van 't kindeke zacht.

refrein

Drie koningen hadden het nieuws ook gehoord
Zij gingen op kamelen naar Betteljems oord
Zij gaven hun giften van myrrhe, wierook en goud
Geen deken van wol en 't kindje had 't koud.

refrein

bron : blz 55

Tilburg plattegrond & info
Centrumkaart Tilburg - stadswandeling - toeristische informatie - evenementenkalender - straatnamenregister
VVV & Falkplan
Tilburg
citymap
Door het leven getekend - Van der Heijden
Geschiedenis van Tilburg [1850-1950] vanuit het perspectief van 6 Tilburgers die ieder op een terrein een opmerkelijke rol hebben gespeeld.
C. van der Heijden
Door het leven getekend
Tilburg in de jaren '80
In dit boek wordt in 250 foto's geschetst hoe Tilburg eruitzag in de jaren '80 en vooral hoe de mens zich in deze stad bewoog. Een deel van de foto's was in de zomer van 2008 te zien op de tentoonstelling »Allemachtig Tachtig« in Concertzaal Tilburg.
Tilburg was trots op de zaligverklaring van zijn Peerke Donders, op de successen van de popgroepen Doe Maar en de Veulpoepers en na enige aarzeling zelfs op burgemeester Brokx. Noorderligt kwam, de Aan- en Afvoertroepen van de Generaal-majoor Kromhoutkazerne gingen.
Jeroen Van Eijndhoven & Rinus Van Der Heijden
Tilburg in de jaren '80
Karl Marx Universiteit - Tymen Trolsky
De gebeurtenissen in deze roman spelen zich af in de bewogen nadagen van de zestiger jaren van de vorige eeuw, toen het studentenprotest in Parijs losbarstte en het Maagdenhuis in Amsterdam werd bezet. Dat Tilburg, waar deze documentaire roman zich grotendeels afspeelt, de plaats was waar het eigenlijk allemaal gebeurde, weten maar weinigen. De roman geeft een indringend beeld van deze korte periode uit de geschiedenis.
bestel boek

Tymen Trolsky
Karl Marx Universiteit
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018