amerigo
boeken over kunst & cultuur en reis boeken

moord en doodslag, literaire thrillers, detective

Laatste dochter - Casey

thriller

Dame Blanche - Post
Dame Blanche
Elvin Post
<<
Huis op de klif - Williams
Anthos thrillers
Ten dode opgeschreven
Mark Billingham
>>
Ten dode opgeschreven - Mark Billingham

misdaad roman

Agent 6 - Smith
publiekrecht
Wetboek van Strafrecht
misdrijven tegen het leven gericht
artikel 287, 289, 291 en 294
Hij, die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag gestraft met gevangenisstraf
Tweede zonde - Larsson
Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke
Wat het was
George Pelecanos
>>
Wat het was - Pelecanos
Koorts - Noort
Hemelbrand
Erin Kelly
>>
Hemelbrand - Kelly
De moeder die, ter uitvoering van een onder de werking van vrees voor de ontdekking van haar aanstaande bevalling genomen besluit, haar kind bij of kort na de geboorte opzettelijk van het leven berooft, wordt, als schuldig aan kindermoord, gestraft met gevangenisstraf
Hij die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet, hem daarbij behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfmoord volgt, gestraft met gevangenisstraf
Goede vrienden
René Appel
>>
Goede vrienden - Appel
Wachten op woensdag
Nicci French
>>
Wachten op woensdag - Nicci French
Psycholoog
Joost Heyink
>>
Psycholoog - Heyink
literaire thriller
auteur
<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017