amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Heilige en het dagelijks bestaan - Eliade

Het Heilige en het dagelijks bestaan

Een onderzoek naar het wezen van religie

In de prestigieuze en succesvolle Fenomenologische Bibliotheek verschijnt een nieuwe vertaling van Mircea Eliade Het heilige en het dagelijkse bestaan.

Eliade positioneert dit werk nadrukkelijk in contrast met Het heilige van Rudolf Otto. Hij schrijft: »Begiftigd met een groot psychologisch inzicht en gesteund door zijn tweeledige opleiding als theoloog en godsdiensthistoricus, slaagde Rudolf Otto erin de inhoud en de specifieke kenmerken van de religieuze ervaring, de confrontatie met het numineuze te isoleren.

De analyses van Otto hebben hun waarde behouden en de lezer zal gebaat zijn bij lezing en overdenking van zijn werk. Wij kiezen echter voor een andere route en proberen het verschijnsel »het heilige« in al zijn complexiteit weer te geven, het heilige als geheel. En de eerste omschrijving die we van het heilige kunnen geven is dat het een tegenstelling vormt met het leven van alledag.«

Mircea Eliade roept in dit inmiddels klassieke werk de antieke wereld op die nog geen scheiding kende tussen het heilige en het alledaagse. Het dagelijkse leven was ingebed in het heilige.

Eliade schetst een wereld van betekenissen achter betekenissen en laat in dit meesterwerkje met veel overtuigende voorbeelden zien hoe inhoud en structuur van ons onbewuste verbazingwekkende overeenkomsten vertonen met de mythologieën van alle volkeren op aarde. Hiermee sluit Eliade aan bij het gedachtegoed van Gustav Jung, Rudolf Otto en A. J. Heschel. Het religieuze met zijn rituelen en symbolen bepaald nog steeds het leven van de mens. Zelfs de huidige maatschappij berust op religieuze structuren.

Vertaald door Nelleke van Maaren, Daniël Mok en Fred Scheepers.
Mircea Eliade
godsdienst-wetenschap
paperback
208 blz
isbn 9080730068
9789080730069
Abraxas
prijsindicatie € 19,90
bestel boek
christendom
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018