amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
amerigo.nl
De letters die ik als kind stuk voor stuk kon herkennen en natekenen, hielden voor mij nog altijd een formule verborgen die ze tot woorden en zinnen zou omtoveren. Ik wist dat er een sleutel bestond waarmee ik de letters klank en betekenis kon geven, waarmee ik een deur zou openen tot verhalen en avonturen. Maar hoe ? Ik vulde mijn dagen met het bedenken van verhalen en versjes en vroeg mijn moeder ze voor me op te schrijven. Ik dicteerde enkele zinnen en zij las ze daarna voor. Het was wonderlijk om in haar stem, met het vastberaden ritme van iemand die voorleest, mijn eigen bedenksels terug te horen. Dit was magie.


fragment uit
Mijn leven is mooier dan literatuur - Jannah Loontjens

bron : Ambo, Najaar 2012, blz 7
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018