amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Opgewarmd Nederland

Rolf Roos
Saskia Woudenberg
[redactie]
natuur & milieu
kleur
gebonden
224 blz
isbn 9080815829
9789080815827
Jan van Arkel
prijsindicatie € 14,95


bestel boek

Opgewarmd Nederland

klimaat - natuur - water - landbouw - effecten - aanpak

Voor het eerst wordt het effect van klimaatverandering zichtbaar gemaakt, of het nu gaat om nieuwe planten of vogels uit warme streken, of hele ecosystemen. De verandering van het klimaat heeft nu al grote gevolgen voor de landbouw, voor bossen, moerassen, rivieren en kust. Concrete effecten staan voorop. Welke planten en dieren verhuizen naar het noorden? Wat betekent een vroeger voorjaar? Welke plagen komen er? Kan ons bos en moeras alle broeikasgassen vastleggen? Wat komt door natuurlijke trends, wat door de mens?

De Nederlandse natuur is de best geïnventariseerde ter wereld. Of het nu gaat om vlinders, libellen, vogels, planten of mossen, het is bekend of ze voor- of achteruit gaan. Vijfendertig deskundige auteurs schrijven over flora en fauna, wateroverlast en zich aanpassende natuurgebieden.

In Opgewarmd Nederland geen gespeculeer over wat er kán gaan gebeuren, maar zichtbare en concrete effecten nú. In woord èn in beeld. De DVD bevat documentaires over vogels, vlinders, libellen, korstmossen en hogere planten, en achtergronden. www.opgewarmdnederland.nl biedt extra nieuws, wetenschappelijke achtergronden en links.

De hoofdredactie berust bij Rolf Roos, bioloog, publicist en programmamaker op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Hij redigeerde Het milieu van de natuur dat moeilijk grijpbare zaken als verzuring, vermesting en verdroging in kaart bracht [hoe kan je het zien? hoe los je het op?].

Inhoud boek Opgewarmd Nederland

1. Klimaat, seizoen en timing

Een ander klimaat, De kalender van de natuur, Ecologische relaties lopen stuk op warmere lentes

2. Plant en dier: komen of gaan

Kleine beestjes: sterk in beweging, Libellen: voordeel van een nieuw klimaat, Dagvlinders: extra onder druk, Vogels: een paar nieuwe soorten, Amfibieën en reptielen: slechte verspreiders, Korstmossen: de tropen zijn er al, Mossen: verborgen vooruitgang, Wilde flora: een heel ander beeld, Biodiversiteit in rep en roer

3. Natuur, water en landbouw: aanpassen

Ecosystemen en klimaat, Klimaatverandering en water, Aanpassen (1): nieuw waterbeleid, Binnenwater in laag Nederland, Rivieren, Delta, wadden en kust, Moerassen en gassen, Bomen en bossen, Aanpassen (2): natuurbeheer, Aanpassen (3): Ecologische Hoofdstructuur, Landbouw: klimaat geen drama, De flexibiliteit van ecosystemen

4. Broeikasgassen: aanpakken

Biodiversiteit in rep en roer

Tussen nu en de toekomst, Samenvatting en perspectief, Verder lezen en links

Inhoud DVD Opgewarmd Nederland
Documentaires - Flora en fauna in beweging: libellen, vlinders, vogels, korstmossen en wilde planten

Auteurs en meewerkende organisaties Opgewarmd Nederland
Redactie, Rolf Roos & Saskia Woudenberg

Auteurs, Esger Brunner, Hendrik Buiteveld, Raymond Creemers, Rob van Dorland Ruud Foppen, Noel Geilen, Kok van Herk, Roland den Hollander Ko van Huissteden, Gerard Janssen, Agatha Klimkowska, Peter Kuikman Rik Leemans, Han Lindeboom, Frits Mohren, Leen Moraal Kees Mostert, Gertjan Nabuurs, Paul Opdam, Jan Oude Voshaar Florrie de Pater, Tim Pelsma, Menno Reemer, Froukje Rienks Arnout-Jan Rossenaar, Michiel Schreijer, W. Silva, Chris van Swaay Bart van Tooren, Jan Verhagen, Jasper Vis, Marcel Visser Arnold van Vliet, Marijke Vonk, Daan Wijsman

De auteurs afkomstig van o.a. Alterra, FLORON, KNMI, BLWG, De Natuurkalender, Natuurmonumenten, NIOO, RAVON, RIKZ, RIVM, RIZA SOVON en De Vlinderstichting.

Het boek en de DVD is een uitgave van Stichting Natuurmedia, Uitgeverij Jan van Arkel en Stichting Natuur en Milieu. De DVD is tevens los verkrijgbaar.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018