amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Rondgebriefd ... - Paul G. van Oyen

Rondgebriefd...

Rondbrieven uit Kosmopolis 1997

Deze brieven werden wekelijks geschreven door een groep spiritueel geïnteresseerden, leden van »Centrum Plenum« en anderen.

Het zijn teksten die dikwijls teruggrijpen op eerder gehouden voordrachten. Soms wordt verwezen naar deze bijeenkomsten waar met name de schat aan kennis en informatie centraal staat die door Leon MacLaren en Shri Shantananda Sarasvati, Shankaracarya van Jyotir Math - Noord India - werd doorgegeven.

De onderhavige teksten zijn geschreven vanuit het verlangen een brug te slaan tussen de levende Vedanta-traditie uit India en de vroeg-Christelijke leer uit het Westen. Zij vormen een belangwekkend document dat de worsteling met deze problematiek goed weergeeft.


Paul van Oyen - 1944 - studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Naast een loopbaan in het internationale bankvak bestudeerde hij in Londen praktische filosofie, advaita vedanta en de bijbel onder zijn leermeester Leon macLaren.

Als schrijver en vertaler geeft hij tevens lezingen over deze onderwerpen. Als rector is hij verbonden aan de Stichting Centrum Plenum. De activiteiten van deze stichting zijn gericht op meditatie, zelfontwikkeling en zelfrealisatie. Sinds enige jaren is hij nauw verbonden aan de Heilige Stoel van Shringeri van ZH Shri Bharati Tirtha, Shankaracarya van Zuid India.
Paul van Oyen
brieven
paperback, 117 blz
isbn 9076392234
9076392234
Conversion
prijsindicatie € 14,95

bestel boek

inspirerende auteurs
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018