amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Op ooghoogte

Op ooghoogte

Job en het establishment

Het boek Job behoort tot de Wijsheidsliteratuur [Chetoeviem], een van de drie delen van Tenach. Hoewel het boek in de synagoge zelden wordt gebruikt, heeft het toch in de geschiedenis van het Joodse volk een bijzondere rol gespeeld : het loodste het volk van Israël door een van de meest kritische perioden uit zijn bestaan. Vanuit dit perspectief heeft het boek Job nog steeds een actuele betekenis in een tijd waar steeds meer mensen de vraag stellen : »Waar is God ?«

OP OOGHOOGTE, JOB EN HET ESTABLISHMENT is een nieuwe, grondig herziene uitgave van JOB, DWARSLIGGER OF BONDGENOOT [Kok, 1987]. De auteur geeft een historisch onderbouwde interpretatie van het bijbelboek gebaseerd op inzichten uit zijn eigen hulpverleningspraktijk, de rabbijnse traditie, en de filosofie van Emmanuel Levinas.


Chaim van Unen is werkzaam in het kader van joodse volwasseneducatie en actief in de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Eerder verscheen van zijn hand een studie over de toepassing van het denken van de Frans-joodse filosoof Levinas over de verhouding tussen hulpverlener en cliënt : De professionals; hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing [Eburon, 2000].
Chaim van Unen
religie
paperback
146 blz
isbn 9051669267
eburon
prijsindicatie € 19,50

bestel boek

Israel
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018