amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Veelvormigheid van het vroegste christendom

De veelvormigheid van het vroegste christendom

Het christendom kende in zijn ontstaanstijd waarschijnlijk nog meer diversiteit dan het pluriforme christendom van onze tijd. Hoe konden de eerste volgelingen zo verschillend over Jezus denken? Deze vraag is actueel sinds de ontdekking in de vorige eeuw van een groot aantal tot dan toe onbekende vroeg-christelijke bronnen, zoals het Evangelie van Thomas, het Geheime Boek van Johannes en de Openbaring van Petrus.

De veelvormigheid van het vroegste christendom geeft een indruk van wat deze 'nieuwe' bronnen bijdragen aan onze kennis van het vroegste christendom. Speciale aan-dacht is er voor vroege vormen van gnostisch en esoterisch christendom. In een wetenschappelijk, maar helder betoog (lees: niet-speculatief) wordt het gedachtegoed van verschillende groeperingen vroege christenen voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.


G.P. Luttikhuizen is hoogleraar vroeg-christelijke letterkunde en de uitlegging van het Nieuwe Testament aan de faculteit der godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in de geschriften van Nag Hammadi, de oude Koptische teksten die halverwege de vorige eeuw in de Egyptische woestijn zijn ontdekt.
G.P. Luttikhuizen
theologie
paperback
176 blz
9051669283
eburon
prijsindicatie € 19,95

bestel boek

christendom
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018