amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Religie en moderniteit - Sparreboom

Religie en moderniteit

Gaan religie en moderniteit samen ?

Het maatschappelijke en intellectuele debat over de verhouding tussen godsdienst en moderniteit staat volop in de belangstelling. Met name in de islamitische wereld is dit debat nu actueel.

Het werk van Fatima Mernissi, Sadik Al-Azm en Abdulkarim Soroush biedt een breed scala aan visies op maatschappelijke vragen over de rol van godsdienst, identiteit en modernisering, vragen die wij ook in Nederland kennen. Hun opstelling is kritisch, onafhankelijk, ondogmatisch en moedig.

Voor hun actieve bijdrage aan het mondiale debat over religie en moderniteit hebben zij gezamenlijk de Erasmusprijs 2004 gekregen.

In overleg met de auteurs heeft professor Max Sparreboom, directeur van de Stichting Praemium Erasmianum, een selectie gemaakt van artikelen die een goed beeld geven van hun denken.

De Marokkaanse sociologe Fatima Mernissi (Rabat, 1940) zette zich in voor gelijkberechtiging van man en vrouw binnen de islam en stelde vrouw-onderdrukkende praktijken aan de kaak. Zij doet momenteel onderzoek naar de invloed van satelliettelevisie in de Arabische wereld.

De Syrische filosoof Sadik Al-Azm (Damascus, 1934) constateert dat hoewel de islam in theorie aanpassing aan moderne cultuur moet afwijzen, de geschiedenis laat zien dat de islam herhaaldelijk uitstekend in staat is gebleken zich aan te passen aan verschillende culturen en staatsinrichtingen.

De Iraanse denker Abdulkarim Soroush (Teheran, 1945) verwerkt inzichten uit de westerse filosofie en wetenschapsgeschiedenis in zijn visie dat een verdraagzame beleving van het islamitische geloof niet strijdig is met democratie.
Max Sparreboom
[redactie]
essays
gebonden, 256 blz
isbn 9044505823
9789044505825
de Geus
prijsindicatie € 18,90

bestel boek

Midden-Oosten
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018