amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Van Gruting Uitgeverij

Een goed voor de eeuwigheid

De Gelderse vicarie Sancti Nicolai, 1501-2001

In deze heldere studie wordt een boeiend beeld geschetst van de rijke, nu al vijfhonderd jaar durende geschiedenis van de Vicarie Sancti Nicolai. Uitvoerig gaan de auteurs in op het mentale en familiale kader waarbinnen de oprichting van de vicarie zich voltrok, op het leven van de priester-vicarissen in de zestiende eeuw, op de onrustige en gewelddadige periode van de Tachtigjarige Oorlog en op de vele, vaak hoogoplopende familieruzies die tot in de twintigste eeuw ontstonden over de toewijzing van de vicariebeurzen.

Steeds wordt het verhaal verteld in samenhang met de lotgevallen van andere vicariestichtingen en tegen de achtergrond van algemene maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen. Het boek is dan ook interessant voor iedereen met belangstelling voor de rechts- en kerkhistorie of voor de geschiedenis van oude stichtingen.

Drs. Conrad Gietman [1966] is werkzaam bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en drs. Arjan Verschoor [1962] is als docent geschiedenis verbonden aan het St.-Oelbertgymnasium te Oosterhout. Beiden studeerden geschiedenis in Utrecht.

De auteurs zijn vanuit de Stichting Vicarie Sancti Nicolai begeleid door een redactiecommissie, bestaande uit Didy van Basten Batenburg-de Jong van den Brand en mr. R.G.C.M.M. van Basten Batenburg.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018