amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
El gran bal - Van Rossum du Chattel

El gran bal

leven en werk van Chris Dekker, 1922-1996

Chris Dekker [1923-1996], afkomstig uit een bemiddelde familie, was buitengewoon veelzijdig: violist, dichter, tekenaar, amateur-architect, nieuw-testamenticus, filoloog en mytholoog. In dit herdenkingsboek reconstrueren enige vrienden zijn levensgeschiedenis en bieden een keuze uit zijn werk.

Dekkers jeugdjaren te Bergen [N.H.], vlak voor en in de Tweede Wereldoorlog, stonden in het teken van vele vriendschappen, o.a. met de dichters Vincent Weyand en Jaap van Domselaer, en het contact met gevluchte joodse leeftijdgenoten. De Duitse schrijver en geleerde Wolfgang Frommel introduceerde hem in het gedachtegoed van de dichter Stefan George.

Na de oorlog hielp hij te Amsterdam het Duitstalige tijdschrift CASTRUM PERIGRINI op te richten, publiceerde hij de bundel gedichten VREEMDELING en was hij betrokken bij de heropbouw van Bergen aan Zee. Van 1956 tot 1963 speelde hij viola d’amore in het Westdeutsche Kammertrio für alte Musik. Aan de Universiteit van Bonn hield hij zich bezig met de Leben Jesu Forschung.

In 1969 ging Dekker naar Mexico om de nalatenschap te redden van de Maya-geleerde Wolfgang Cordan. Hij vestigde zich in San Christóbal de las Casas en trouwde een blinde Maya-indiaanse. Dekker heeft zich jarenlang ingespannen de slechte levensomstandigheden van de Maya-indianen te verbeteren. Zij noemden hem daarom »el gran bal«, de grote zwager.

In 1974 werd hij doctor h.c. van de Universiteit van Chiapas. Hij publiceerde in 1981 T’OLBILHA [druppelend water], eine blinde Indianerin rettet ihr Dorf.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018