amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Schaduwen over de woestijn

Schaduwen over de woestijn

Strategie, management en organisatie van het Duitse en Britse leger

van Versailles tot El Alamein, theorie en praktijk

Bij deze historische studie over de krijgsgeschiedenis in Noord-Afrika in de Tweede Wereldoorlog is de auteur uitgegaan van de theorie van management en organisatie. De reden hiervoor is dat het verloop en de uitkomst van militaire actries vaak pas te doorgronden is als men een helder beeld heeft van de organisatorische dimensies van de betrokken organisaties.

Hierbij kan men denken aan elementen als de organisatiestructuur, de mate van decentralisatie, de stijl van leidinggeven, het trainingsniveau van manschappen, de teambuilding en de Command-, Control- en Communication en Intelligence-structuur [C3I-structuur] etc.

De ontwikkelingen van twee organisaties worden onder de loep gehouden, te weten het Duitse en Britse leger. Ze worden gevolgd vanaf de vrede van Versailles tot El Alamein. Bij de analyse van de betrokken organisaties doet zich het interessante fenomeen voor dat het Duitse leger tijdens de gehele Tweede Wereldoorlog een duidelijke betere »battlefield performance« [in bedrijfstermen »marketperformance«] kende dan al zijn tegenstanders.

Waarom was het Duitse leger zo succesvol en welke organisatorische dimensies speelden het Britse leger parten bij het streven naar een hogere »battlefield performance« ? Dit zijn maar enkele vragen die in dit boek de revue zullen passeren. De combinatie van organisatorische en historische analyse zal leiden tot een groter inzicht in een aantal voor onze historie van belang zijnde militaire confrontaties.

De opbouw van het boek is als volgt. Na een inleidend hoofdstuk wordt allereerst de ontwikkeling van het Duitse en Britse leger en de bij deze organisatie horende managementconcepten geschetst in de periode Versailles tot El Alamein.

In de daarop volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de strijd in Noord-Afrika. De opbouw van de strijdende partijen en het verloop van de strijd worden geschetst, een en ander geïllusteerd met foto's en duidelijke kaarten.

Telkens worden ook de organisatorische dimensies belicht : er wordt o.a. ingegaan op de organisatiestructuur, het trainingsniveau, teambuilding- en performance, de wapens, de wijze van leiding geven, de innovatiekracht en de specifieke managementstijl van Rommel en de Britse bevelhebbers waaronder Montgomery.

In de laatste twee hoofdstukken wordt ingegaan op de vraag hoe beide organisaties zich hebben weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden en welke het grootste lerende vermogen had. Speciale aandacht is voor het Duitse managementconcept dat in allerlei opzichten behoort tot een »state of the art« concept.

Het boek is geïllustreerd met 100, voor een deel nooit eerder gepubliceerde foto's uit privé-collecties en 15 kaarten.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018