amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Acht Filosofische Miniaturen

Acht Filosofische Miniaturen

een hoorcollege over grote denkers, van Plato tot Wittgenstein

Dit hoorcollege is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geďnteresseerden zonder veel wijsgerige achtergrondkennis.

In dit college is ervoor gekozen uit te gaan van het werk van acht individuele filosofen. Kernpunten uit hun denken worden telkens één uur geschetst. Het doel van deze lezing is bij het publiek liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.


Prof. dr. mr. Herman Philipse [1951] studeerde rechten [doct. ex. 1973] te Leiden en wijsbegeerte [doct. ex. 1974] in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Leuven keerde hij in 1978 naar Leiden terug waar hij in 1983 promoveerde op Edmund Husserls filosofie van de logica.

In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, in het bijzonder de kennistheorie. Recente boeken van zijn hand zijn: Atheďstisch manifest [Prometheus, Amsterdam 1995, 1998] en Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation [Princeton University Press, Princeton 1998].

CD 1   Plato - 427 - 347 v. Chr.
CD 2   Aristoteles - 384 - 322 v. Chr.
CD 3Descartes - 1596 - 1650
CD 4   Hume - 1711 - 1776
CD 5   Kant - 1724 - 1804
CD 6   Nietzsche - 1844 - 1900
CD 7   Heidegger - 1889 - 1976
CD 8   Wittgenstein - 1889 - 1951
Prof. dr. mr. Herman Philipse
filosofie
8 cd's
ca. 8 uur
isbn 9085300037
9789085300038
Home Academy
prijsindicatie € 57,50

bestel audio-cd

filosofie
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018