amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Staat en zijn recht

De staat en zijn recht

Een hoorcollege politieke geschiedenis van het recht in West-Europa

Op energieke wijze vertelt Willem Zwalve over de nauwe verbondenheid tussen de historische ontwikkeling van het recht en de vorming van nationale staten in West-Europa.

Over de invloed van het Romeins Recht die veel verder reikt dan de eerste paar eeuwen na Christus. En hoe het samenstellen van wetboeken werd gebruikt voor het versterken van het nationale bewustzijn.

Van de Romeinen tot aan de middeleeuwse koningen. Van de moderniserende staatslieden van de 19e eeuw tot aan de Europese ambtenaren van nu.


Prof. mr. Willem Zwalve is hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is tevens hoogleraar in het Anglo-Amerikaanse recht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Willem Zwalve schrijft over de geschiedenis van het Romeinse recht, de geschiedenis van de Europese rechtswetenschap en over het Anglo-Amerikaanse en Nederlandse vermogensrecht.

CD I
De staat vindt zijn recht
Over het privaatrecht van Rome en de overname van het Romeinse recht in de Middeleeuwen

CD II
De staat vindt zijn territoir
Over het gewoonterecht en de juridische pluriformiteit als basis van de rechtsorde van het ancien régime

CD III
De staat vindt zijn wet
Over de grenzen van de wetgevende bevoegdheid van de staat van het ancien régime en het ontstaan van de totalitaire staat

CD IV
De staat schept zijn volk
Over nationalisme en codificatie in de negentiende eeuw, het supranationale staatsidee en het subsidiariteitsbeginsel
prof. mr. Willem Zwalve
staatsrecht
4 cd's
ca. 4 uur
isbn 9085300134
9789085300137
home academy
prijsindicatie € 34,95

bestel audio-cd

recht
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018