amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Bijbel

De Bijbel

een hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de Bijbel

De bijbel is een fascinerend boek, dat talloze mensen ook na de twintigste eeuw inspireert. Maar het is ook een ingewikkeld boek, vreemd en verwarrend. Zo bestaat de bijbel niet uit één, maar uit een hele reeks boeken. Er bestaan ook meerdere varianten van bijbels. Ook in andere opzichten is de bijbel een meervoud. We vinden er vele genres in: historische verhalen, legenden, profetische visioenen, spreuken, wetsteksten, liederen, brieven, etc. Dit hoorcollege geeft de luisteraar op boeiende en overzichtelijke wijze informatie over de bijbel, zijn inhoud, zijn achtergronden en over de opvattingen omtrent de bijbel.


Prof. dr. Th. M. van Leeuwen [1947] is sinds 1993 remonstrants kerkelijk hoogleraar bij de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij schreef o.a. Van horen zeggen; Geschiedenis en uitleg van de bijbel.

CD I Wat voor soort boek is de bijbel?
Hoofdstuk 1. Heilig boek en cultuurmonument; de bijbel in de moderne tijd
Hoofdstuk 2. Wat er in kwam en wat niet; vragen rond de canon van de bijbel
Hoofdstuk 3. Korte inhoud van de bijbel

CD II Teksten in soorten
Hoofdstuk 4. Verhaal en profetie; omgaan met verleden, heden en toekomst
Hoofdstuk 5. Lied en wijsheid; lofzang en klacht; zekerheden en vragen
Hoofdstuk 6. Evangeliën en brieven; eenheid en verscheidenheid in het Nieuwe Testament

CD III Vertalen en vertolken
Hoofdstuk 7. Het nut van al die vertalingen
Hoofdstuk 8. Wijzen van interpreteren, meer en minder wetenschappelijk
Hoofdstuk 9. Sporen in de geschiedenis; over de uitwerking van de bijbel
Marius van Leeuwen
geschiedenis
3 cd's
ca. 3 uur
isbn 9085300185
9789085300182
Home Academy
prijsindicatie € 27,50

bestel audio-cd

Bijbel boeken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018