amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Humanisme - Paul Cliteur

Humanisme

een hoorcollege over waarneming, geheugen en menselijk gedrag

Wat is humanisme ? Vanuit welke cultuur en filosofie is het humanisme ontstaan en hoe heeft de humanistische gedachte vorm gekregen ?

In dit hoorcollege wordt een beeld gegeven van het humanisme aan de hand van vier thema’s die in de humanistische traditie een belangrijke rol spelen: atheďsme, vrijdenken, de scheiding van moraal en religie en het ideaal van de religieus neutrale staat.

Op meeslepende wijze toont Paul Cliteur de blijvende betekenis van het humanisme in de mondiale cultuur.


Prof. Dr. Paul Cliteur is als hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap verbonden aan de Universiteit van Leiden. Hij studeerde filosofie en rechten aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Hij is actief binnen de Humanistische beweging. Tussen 1993 en 1995 was hij voorzitter van het Humanistisch Verbond. Paul Cliteur heeft vele werken op zijn naam staan, waaronder »Geschiedenis van het Humanisme« en »God houdt niet van vrijzinnigheid«.

CD 1 Atheďsme
Hoofdstuk 1 Humanisme, een inleiding
Hoofdstuk 2 Atheďsme
Hoofdstuk 3 Agnosticisme

CD 2 Vrijdenken
Hoofdstuk 4 De eerste pijler van het vrijdenken: religie heeft ook schaduwkanten
Hoofdstuk 5 De tweede pijler van het vrijdenken: vrijheid van meningsuiting als ideaal
Hoofdstuk 6 Kritiek op vrijdenken

CD 3 de scheiding van moraal en religie
Hoofdstuk 7 Betekent »van God los« ook los van de moraal ?
Hoofdstuk 8 Problemen met de goddelijke bevelstheorie van de moraal
Hoofdstuk 9 Autonome moraal

CD 4 de scheiding van kerk en staat
Hoofdstuk 10 James Madison en de Federalist Papers
Hoofdstuk 11 Vier modellen van denken over religie en staat
Hoofdstuk 12 Bezwaren tegen de religieus neutrale staat

Paul Cliteur
humanisme
4 cd's
ca. 4 uur
isbn 9085300797
9789085300793
Home Academy
prijsindicatie € 34,95

bestel audio-cd

humanisme boeken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018