amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Wetenschap versus godsdienst - Herman Philipse

Wetenschap versus godsdienst

Een hoorcollege over grote conflicten, van Copernicus tot Dawkins

Wanneer men de wording van onze moderne westerse cultuur wil begrijpen, is er nauwelijks een fascinerender onderwerp te bedenken dan de verhouding tussen wetenschap en godsdienst.

Herman Phlipse behandelt aan de hand van enkele individuele denkers uit de wetenschapdsgeschiedenis, van Copernicus en Galilei, tot Darwin en Dawkins, de vraag hoe deze verhouding is veranderd onder invloed van wetenschappelijke ontdekkingen.


Prof. dr. mr. Herman Philipse [1951] is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Recente boeken van zijn hand zijn: Atheďstisch manifest [Prometheus, Amsterdam 1995, 1998] en Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation [Princeton University Press, Princeton 1998].

CD 1 De Copernicaanse Revolutie

Blok I. De wetenschapshistorische achtergrond
Blok II. De Copernicaanse Revolutie en de Christelijke Reactie
Blok III. Rheticus’ tractaat Epistola de terrae motu

CD 2 Paus Urbanus VIII contra Galileď

Blok I. Van Copernicus [1473-1543] tot Galileď [1564-1642]
Blok II. Van Siderius Nuntius [1610] tot de veroordeling [1633].
Blok III. Retrying Galileo, 1633-1992

CD 3 Descartes en Spinoza: twee Atheďsten ?

Blok I. Het nieuwe cartesiaanse wereldsysteem
Blok II. Spinoza’s eliminatie van de transcendente God
Blok III. La Querelle d’Utrecht; Transsubstantiatie; Bijbelinterpretatie

CD 4 Mechanicisme van Newton tot Laplace

Blok I. Van Descartes [1596-1650] naar Newton [1642-1727]
Blok II. Newtoniaanse theologie
Blok III. Newton contra Newton: de demise van Newtoniaanse natuurlijke theologie

CD 5: Geologie en Geochronologie

Blok I. Bijbelse geochronologie
Blok II. Geologie versus Christendom
Blok III. Modernere meetmethoden

CD 6: Darwin versus Paley

Blok I. Natuurlijke theologie en Evolutie
Blok II. De evolutietheorie van Charles Darwin [1809-1882]
Blok III. Creationisme versus evolutietheorie

CD 7 De Big Bang en het nieuwe creationisme

Blok I. Het expanderend heelal en de Big Bang
Blok II. Fine-tuning en anthropische beginselen
Blok III. Dawkins versus Intelligent Design

CD 8 Godsdienst in ons tijdperk van wetenschap

Blok I. Het probleem der religieuze onderzoeksmethoden
Blok II. Het probleem van de autoriteit van openbaringen
Blok III. Bieden intuďtionistische of niet-cognitieve interpretaties van religie uitkomst ?
Herman Philipse
geschiedenis
8 cd's
ca. 8 uur
isbn 908530203X
9789085302032
Home Academy
prijsindicatie € 57,50

bestel audio-cd

boeken over recht

christendom
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018