amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Macht der edelen

Macht der edelen

audio-cd
geschiedenis
9789085301097
prijsindicatie € 34,95

Coen Schimmelpenninck van der Oije

bestel audio-cd

In alle maatschappijen manifesteren zich groepen personen met macht en aanzien, een verschijnsel dat een erfelijk karakter krijgt. Maar hoe is de adel in Europa ontstaan en welke vorm heeft hij in Nederland gekregen ?

In dit college behandelt Coen Schimmelpenninck de historische ontwikkeling en betekenis van de adel in Nederland, van de middeleeuwen tot nu.

Met aandacht voor onderwerpen als het leenstelsel, de standen, de ridderschappen en de leef- en bestuurscultuur in de loop der eeuwen. Ook kijkt hij naar het bestaan van adel in het huidige Nederland, naar onderwerpen als overerving, de huidige ridderlijke orden, de Wet op de Adeldom, heraldiek en de verschillen met andere Europese landen.
cd 1. Adel in de middeleeuwen
- Inleiding: adeldom dankzij voorvaderen of door eigen verdiensten ?
- Adel in ons land in de middeleeuwen
- Verhouding vorst en adel in de middeleeuwen: een wisselend beeld

cd 2. Adel in de Republiek der Verenigde Nederlanden
- Adel in de Republiek der Verenigde Nederlanden
- Adel in de overige gewesten tijdens de Republiek
- Adellijke bastaarden, keuze van de echtgenote.

cd 3. Adelsgeschiedenis vanaf 1795 tot heden
- Adel in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813
- Adelsgeschiedenis 1814-1848, adelstand
- Adelsgeschiedenis van 1848 tot heden

cd 4. Ridderlijke orden. Wapen- en vlaggenkunde. Betekenis van de adel nu
- Ridderlijke orden toen en nu
- Wapenkunde en vlaggenkunde: vorst en adel
- Wie is van adel? Wat betekent adel nu ?
9085301092
9789085301097
een hoorcollege over de geschiedenis van de Nederlandse adel, van de middeleeuwen tot nu
adel
Home Academy
geschiedenis
<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018