amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Godsdienstfilosofie - Herman Philipse

Godsdienstfilosofie

Een hoorcollege over religie tussen wonder en wetenschap

In de afgelopen halve eeuw is Nederland geseculariseerd en hebben velen die godsdienstig waren opgevoed hun belangstelling voor religie grotendeels verloren. De mensheid als geheel seculariseert echter niet, integendeel. Vooral door de grotere vruchtbaarheid van religieuze bevolkingen zijn godsdiensten bezig aan een demografische inhaalslag, die het belang van religie in de wereld sterk doet toenemen.

Doordat nieuwe technologieën de aardbol tot een dorp hebben gereduceerd en door moderne migratiebewegingen botsen de verschillende levensbeschouwingen heftig op elkaar en wordt opnieuw de vraag urgent: wat moeten we ervan denken ?

Deze vraag, of beter het complex van specifieke vragen die erachter schuil gaan, is het onderwerp van de godsdienstfilosofie. Kan men ooit goede redenen hebben om geloof te hechten aan openbaringen ? Wat is de waarschijnlijkheid dat zich een bepaald wonder heeft voorgedaan, zoals de opstanding van Jezus ?

Kunnen we goede argumenten ontwikkelen voor het bestaan van God of goden ? Hoe verhoudt godsdienst zich tot wetenschappelijke kennis, zoals de evolutietheorie? Is godsdienst noodzakelijk als fundering voor de moraal? Hoe moeten we religieus taalgebruik interpreteren ?

Indien godsdienstige opvattingen naar alle waarschijnlijkheid onwaar zijn, hoe moeten we dan verklaren dat vrijwel alle volkeren godsdiensten kennen ? Met andere woorden: wat zijn de beste wetenschappelijke verklaringen van het verschijnsel godsdienst ?

CD 1 De diversiteit van godsdiensten.
CD 2 Openbaringen als getuigenis of als woord Gods.

CD 3 De waarschijnlijkheid van wonderen.
CD 4 Natuurlijke theologie van Paulus tot Wittgenstein.

CD 5 Natuurlijke theologie: Bayesiaanse benadering.
CD 6 Religie en evolutie: het debat over Intelligent Design.

CD 7 De fundering van de moraal: religie of wetenschap ?
CD 8 De wetenschappelijke verklaring van godsdienst.

Prof. dr. mr. Herman Philipse [1951] is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Recente boeken van zijn hand zijn: Atheïstisch manifest [Prometheus, Amsterdam 1995, 1998] en Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation [Princeton University Press, Princeton 1998].
Herman Philipse
theologie
8 cd's
ca. 8 uur
isbn 908530055X
9789085300502
home academy
prijsindicatie € 57,50

bestel audio-cd

geschiedenis boeken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018