amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Koloniale geschiedenis

Koloniale geschiedenis

audio-cd
geschiedenis
9789085301059
prijsindicatie
€ 59,95

Leonard Blussť & Piet Emmer

bestel audio-cd

In de afgelopen 500 jaar is met schokken en stoten de basis gelegd voor de wereldeconomie zoals we die nu kennen. Tegenwoordig zijn alle landen van de wereld in meer of mindere mate economisch en politiek met elkaar verbonden.

Tot het begin van de twintigste eeuw heeft de Europese expansie overzee binnen dit globaliserings-proces een hoofdrol vervuld.

In een serie van 10 colleges belichten afwisselend Leonard Blussť en Piet Emmer hoe de koloniale geschiedenis van Nederland dient te worden begrepen tegen de achtergrond van de geschiedenis van Europa's expansie overzee en de wereldwijde interactie die als gevolg daarvan plaatsvond.
hoorcollege over Nederland en de Europese expansie overzee
het hoorcollege verscheen op 10 cd's in 2012
cd 1 West-Europa aan de vooravond van de expansie overzee
- Inleidende opmerkingen over de betekenis van de Europese expansie
- Van middeleeuwen naar renaissance
- Cap d'Asie, de maritieme handel in Noord- en Zuid-Europa

cd 2 De IberiŽrs en de expansie naar het westelijk halfrond
- Waarom Spanje en Portugal?
- De uitwisseling van mensen, dieren, planten en ziektes tussen Europa en de Nieuwe Wereld
- De eerste Nederlandse vaarten in het Atlantische gebied tot de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621

cd 3 Portugal en de expansie naar het oostelijk halfrond
- De opkomst van een maritieme mogendheid
- De handelswereld van Moesson Azie
- Stichting, bloei en verval van de Estado da India

cd 4 Het Caribische gebied, de WIC en de slavenhandel
- De Nederlandse koloniŽn in de Nieuwe Wereld, Nieuw-Nederland, Nederlands-BraziliŽ en de Antillen en Guyana's
- De zwakte van de WIC en de oprichting van de tweede WIC in 1674
- Migratie en slavenhandel naar de Nederlandse koloniŽn

cd 5 De VOC in AziŽ, 1600-1800
- Institutionele vernieuwingen in de overzeese handel
- Het handelsnetwerk van de VOC in Azie
- Van zeemacht naar koloniale mogendheid

cd 6 De West en de afschaffing van de slavernij
- De protesten tegen de slavenhandel en slavernij
- De dekolonisatie in Noord- en Zuid-Amerika en de slavenopstand in Saint-Domingue [HaÔti]
- De afschaffing van de slavenhandel en de slavernij

cd 7 Van wingewest tot ereschuld, Nederlands-IndiŽ in de negentiende eeuw
- De exploitatie van een wingewest
- De liberale hervormingen, successen en uitwassen van de koloniale samenleving

cd 8 Het moderne imperialisme
- De voorlopers van het moderne imperialisme en de scramble for Africa
- De theorievorming, Hobson, Marx, Schumpeter, de dependentistas, Gallagher/Robinson, Wallerstein en Hopkins
- Was er een Nederlands imperialisme?

cd 9 De laat-koloniale staat, van ethische politiek tot wereldoorlog
- De ethische politiek
- De opkomst van de nationalistische beweging
- Het glazen huis, de nadagen van Nederlands-Indie

cd 10 De dekolonisatie
- De dekolonisatie van handelsposten, plantagekolonies, vestigingskolonies en bestuurskolonies
- De dekolonisatieoorlogen, Nederlands-IndiŽ, Vietnam, Algerije en zuidelijk Afrika
- Kolonialisme, neokolonialisme en de rijkdom van het Westen
908530105X
9789085301059
10 uur luister plezier
Nederlands-Indie
Home Academy
geschiedenis
<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018