amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Middeleeuwen - Herman Pleij

Middeleeuwen

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. In de moderne tijd heeft zich daarnaast een veel positiever beeld ontwikkeld. Dan roepen de Middeleeuwen gedachten op aan ongebonden vrijheid, zuivere natuur, spontaniteit en ongekunstelde schoonheid.

In dit college belicht de vooraanstaande wetenschapper Herman Pleij deze buitengewoon interessante periode uit onze beschavingsgeschiedenis zowel vanuit historisch-letterkundig als cultuur-historisch perspectief. Een even verhelderend als boeiend betoog.

CD 1 - ORDE EN CHAOS
Hoofdstuk 1 Contrast of bakermat
Hoofdstuk 2 Bronnenproblemen
Hoofdstuk 3 Systeembouwers

CD 2 - THEATER EN SPEKTAKEL
Hoofdstuk 4 De openbaarheid van het leven
Hoofdstuk 5 De opwinding van het straattheater
Hoofdstuk 6 De actualiteit van de voorstellingen

CD 3 - GOD EN DUIVEL
Hoofdstuk 7 Aardse en hemelse beloningen
Hoofdstuk 8 Het heilige als koopwaar
Hoofdstuk 9 De duivel als houvast

CD 4 - VRETEN EN VASTEN
Hoofdstuk 10 Dromen van eten
Hoofdstuk 11 Verhongeren om te overleven
Hoofdstuk 12 Heilig kannibalisme

Herman Pleij [1943] studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam [UvA]. Hij promoveerde op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen [1979; tweede druk 1983].

Sinds 1981 is hij als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de UvA. In 1993 werd hij door de Belgische regering onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel.

Essays van zijn hand over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlandse onbehagen [1991], Hollands welbehagen [1998] en Tegen de barbarij. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd [1988]; Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven [1997]; tevens vertaald in het Duits en Engels.
Herman Pleij
geschiedenis
4 cd's
ca. 4 uur
isbn 908530010X
9789085300106
Home Academy
prijsindicatie € 34,95

bestel audio-cd

geschiedenis boeken
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018