amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Ethiek

essay over het bewustzijn van het kwaad

Ethische vraagstukken bepalen meer dan ooit de koers van het politieke en wetenschappelijke debat. Alain Badiou vaagt de gemakzuchtige aannames weg die achter deze ethische trend schuilgaan.

Hij hekelt de verschijningsvormen van de »ethische ideologie«, de doctrine van de mensenrechten, de »humanitaire inmenging«, het slachtofferisme, het cultureel relativisme.

Hij betoogt met kracht van argumenten dat een ethiek die uitgaat van een universeel Subject en een evident Kwaad een weerzinwekkende vorm van »westerse« zelfingenomenheid legitimeert.

Behalve een pamflet tegen de heersende ethische doctrine is »De ethiek« ook een schets van een alternatieve opvatting van het ethische - een ethiek van trouw aan waarheden [in politiek, kunst, wetenschap of liefde].

Badiou pleit voor een bijzondere vorm van universalisme, die vasthoudt aan de idee van het Goede als horizon van de oordeelsvorming en zich verzet tegen het nihilisme van het absolute Kwaad. Het Kwaad - als terreur, verraad of rampzaligheid - kan volgens hem alleen vanuit het streven naar het Goede worden bepaald.

»De Ethiek« is een aanstekelijke denkoefening waarin filosofische vindingrijkheid en politiek engagement elkaar voortdurend aanjagen.
Alain Badiou
essay
paperback
143 blz
isbn 9074328792
9789074328791
IJzer
prijsindicatie € 17,50

bestel boek

Frankrijk
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018