amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
een eindelijk begin

een eindelijk begin

pozie rond adolescentie

een bloemlezing, ingeleid en samengesteld door Rudy Vandenborre

In deze bloemlezing brengt Rudy Vandenborre meer dan honderd gedichten samen die op n of andere manier verband houden met de adolescentie.

De samensteller is psychoanalyticus en luistert in die hoedanigheid sedert verscheidene jaren naar de zieleroerselen van jongeren. Naar zijn zeggen blijft de pozie hierbij helpen om zijn oren open te houden.

Hij sprokkelde gedichten die niet noodzakelijk ver adolescentie gaan, maar die veeleer de gebeurtenissen tijdens dat scharniermoment in het leven aanwezig stellen. Over de verhoudingen tussen kindertijd, jeugd en volwassenheid; over de plaats van de jongerencultuur in de samenleving; over de adolescent in elke volwassene; over lente, botten en ontkiemen.

Vele gedichten zijn geselecteerd vanwege hun kracht om de innerlijke belevingswereld van de adolescent op te roepen. Met aandacht voor dadendrang en lusteloosheid, voor idealisme en nihilisme, voor het lichaam en de lust tot abstraheren. Met themas als weggaan, verliezen, groeien, kiezen, almacht, spiegeling, schijn; het intergenerationele, het revolutionaire, het nieuwe, het tijdelijke,

De samensteller grasduinde in de wereldpozie: van Vasalis tot Verhelst, van Lucebert tot Nolens, van Wordsworth tot Eliot, van Baudelaire tot Szymborska,

De bloemlezing wordt ingeleid met een essay waarin Vandenborre op zoek gaat naar parallellen tussen pozie en adolescentie of tussen het schrijven van dichters en het eerste spreken uit eigen naam.

Rudy Vandenborre is psycholoog en psychoanalyticus Hij is verbonden aan de adolescentenafdeling van het Universitair Centrum - Kortenberg.
Rudy Vandenborre
pozie
paperback
149 blz
isbn 9080908126
Literarte

bestel boek

Afrika
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018