amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Waar zijn we toch mee bezig

Institutionele Psychotherapie in weerstand en dialoog met de Kwaliteitspsychiatrie

voorwoord Dr. Jean Oury

In dit boek formuleert Marc Ledoux zijn bezwaren tegen het kwaliteitsdecreet, dat de sturing weergeeft die het beleid aan de psychiatrie wil geven.

Hij gaat op zoek naar de mechanismen die aan de grondslag liggen van de staatslogica die het leven van zijn burgers controleert en daartoe het verstorende uitsluit door insluiting. Hij illustreert hoe dit ook in het beleid omtrent de organisatie van de psychiatrische zorg zijn nefaste weerslag heeft.

Marc Ledoux werkt al dertig jaar in de Franse Clinique de Cour-Cheverny [La Borde], bakermat van de Institutionele Psychotherapie, en geeft al vele jaren via voordrachten en seminaries in diverse instellingen in Vlaanderen dit IP-denken door. Vanuit deze jarenlange ervaring presenteert hij deze psychiatrische aanpak als een alternatief.

Aan de hand van vele klinische voorbeelden worden de theoretische uitgangspunten en de dagdagelijkse praktijk van de Institutionele Psychotherapie beschreven.
Marc Ledoux
Dr. Jean Oury
psychiatrie
paperback
248 blz
isbn 9080908118
Literarte

bestel boek

Afrika
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018