amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Hierbij de hele God in proef

Hierbij de hele God in proef

Brieven aan Willem Frederik Hermans, bezorgd door Nop Maas

Uitgever Geert van Oorschot (1909-1987) schreef tijdens zijn leven zo'n vijftien- tot twintigduizend brieven. De komende jaren zal een selectie uit deze brieven worden uitgegeven. Het eerste deel in de reeks wordt gevormd door de brieven aan Willem Frederik Hermans.

De relatie tussen de schrijver W.F. Hermans (1921-1995) en zijn uitgever G.A. van Oorschot is niet onbelangrijk in de literatuurgeschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw. De twee leerden elkaar kennen in 1944; een kennismaking die vijf jaar later leidde tot de publicatie van Hermans' roman DE TRANEN DER ACACIA'S (1949). Op dat moment was Van Oorschot de enige uitgever die bereid was zijn nek uit te steken voor Hermans' werk.

Na verloop van tijd ontstonden er tussen de schrijver en de auteur conflicten die tot in de rechtszaal werden uitgevochten, en die gepaard gingen met veel gepalaver in kranten. Feitelijke informatie kwam daarbij maar weinig ter tafel. Waar Hermans actief en publiekelijk zijn gelijk betoogde, hulde Van Oorschot zich in een woordenrijk stilzwijgen, met de verwijzing naar een onbestemde toekomst waarin hij - al dan niet in romanvorm - de zaak uit de doeken zou doen.

Nop Maas is gespecialiseerd in de letterkunde van de negentiende eeuw en publiceerde o.a. over Marcellus Emants, Multatuli en Carel Vosmaer. Hij bezorgde een aantal brievenboeken van Gerard Reve en de eerste vijf delen van diens VERZAMELD WERK. In november 2002 verscheen onder zijn redactie VERST VERLEDEN, jeugdherinneringen van Hanny Michaelis.
Geert van Oorschot
brieven
gebonden
360 blz
isbn 9028240136
Van Oorschot
prijsindicatie € 29,00

bestel boek

W.F. Hermans
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018