amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Uit de diepten

Uit de diepten

Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen

De ervaringen in en met de nazi-concentratiekampen zijn van grote invloed op ons mens- en godsbeeld geweest [… »theologie na Auschwitz«…]. Wat er precies in de kampen gebeurde, lijkt zich echter te onttrekken aan ons begrip en bevattingsvermogen.

In deze studie worden alle gepubliceerde Nederlandse dagboeken en memoires over de nazi-concentratiekampen bijeen gebracht en met elkaar vergeleken, met speciale aandacht voor de theologische, ethische en literaire aspecten. Niet alleen bekende schrijvers als Abel Herzberg, G.L. Durlacher, Etty Hillesum, Floris Bakels en Hellema worden besproken, ook schrijvers die eerder theologisch dan literair bekend zijn, zoals J. Overduin en Corrie ten Boom, en daarnaast nog ruim honderd andere, minder bekende auteurs.

Uit de diepten ontsluit een wereld aan teksten waarvan verreweg de meeste in het duister zijn gebleven, of daar inmiddels weer in zijn geraakt. Door de centrale plaats van zingevingsvragen wordt de levensbeschouwelijke betekenis van ‘het kamp’ voor het heden zichtbaar.

Bettine Siertsema is neerlandica en werkt bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit. Zij publiceert op het grensvlak van levensbeschouwing en literatuur en promoveerde op deze studie aan de Vrije Universiteit.
Bettine Siertsema
egodocumenten
gebonden, 650 blz
isbn 9076564426
9789076564425
Skandalon
prijsindicatie € 19,50

bestel boek

Nederland     wo II
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018