amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Gebeden

Gebeden

Het gebed is er vaak eerder dan de woorden. Wie de goede toon en woorden vindt, kan het oorspronkelijke gebed ontsluiten. Dominee Severien Bouman verstaat deze kunst. dit boek bundelt een selectie van gebeden uit zijn Groninger periode [1994-2007].

Ze zijn geordend naar momenten en gelegenheden in de kerkdienst en naar het kerkelijk jaar.

Severien Bouman diende als remonstrants predikant in achtereenvolgens Rotterdam, Naarden-Bussum, Haarlem, Groningen en vanaf 2007 in Friedrichstadt [Duitsland].

In groningen was hij tevens studentenpredikant. Ter gelegenheid van zijn afscheid op 2 september 2007 is hem dit gebedenboek als geschenk aangeboden door de Remonstrantse Gemeente Groningen, uit dank voor de warme en doorleefde wijze waarop severien bouman het gebed verwoordde en in de gemeente werkzaam was.

Met een illustratie van Hendrik Nicolaas Werkman [vogel voor boom, 1942] en een voorwoord van ds. Pieter Oussoren, vertaler van de Naardense bijbel.
Severien Bouman
gebeden
paperback, 72 blz
isbn 9076564353
9789076564357
Skandalon
prijsindicatie € 13,50

bestel boek

christendom     Groningen     Naardense Bijbel
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018