amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Op de vleugels van een lied

Op de vleugels van een lied

liederen

In het bijbels Verhaal komen we heel wat zingende mensen tegen. Mirjam zingt aan de oever van de Rietzee; Hanna zingt na de geboorte van SamuŽl; DaniŽl, samen met zijn vrienden, in de vurige oven; Maria heft een magnifiek lied aan na haar ontmoeting met Elisabet. Zij allen hebben zingend het hart op de tong.

Niet alleen in voorspoed maar ook in tegenspoed wordt er door mensen gezongen. In de gevangenis zingen Paulus en Silas lofliederen voor de Eeuwige. In hun gezang tasten zij de wanden van hun cel af op openingen naar de toekomst. Zingend houden zij hun hoop levend. Door een paar woorden, een enkele regel uit een lied loop je de kans te worden opgetild en wordt je aan het licht gebracht.

Gelukkig degenen die liederen tot hun beschikking hebben. Wat een voorrecht als we bij hoogte- en dieptepunten kunnen terugvallen op psalmen en gezangen. Het kan ons zomaar toevallen: te worden meegevoerd op de vleugels van een lied.

De bundel bestaat uit ruim 60 gezangen voor gebruik in en rond kerkelijke vieringen. Het zijn bijbelliederen, liederen voor het kerkelijk jaar en voor specifieke onderdelen in de kerkdienst.

De melodieŽn zijn speciaal bij de teksten geschreven door verschillende componisten Ė en voor een deel uit bestaande bundels overgenomen. De liederen vinden hun oorsprong in de kerkelijke praktijk, hebben een stijlvol taalgebruik en zijn toegankelijk zowel in taal als melodie.

Gert Jan de Bruin is als predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Sint-Michielsgestel, daarvoor in Oegstgeest.
Gert Jan de Bruin
liederen
gebonden
104 blz
isbn 9076564280
9789076564289
Skandalon
prijsindicatie € 13,90

bestel boek

christendom     islam     jodendom
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018