amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Grote revoluties

De grote revoluties

De autobiografie van de westerse mens

Waar komen de westerse waarden vandaan ? Wat is de ziel van Europa ? Wat is de plaats van Europa temidden van alle andere culturen ? Over deze vragen gaat dit avontuurlijke geschiedenisboek van Europa. Dit boek werd reeds vele malen in het Duits en Engels herdrukt en is nu in de Nederlandse vertalig van Feico Houweling beschikbaar.


Het werk van Rosenstock-Huessy is geboren uit wereldoorlogen van de vorige eeuw. Europa is in crisis. Hij ontdekte dat het juist crises waren waarin Europa zich vernieuwde. Dat maakte van deze geleerde een »andragoog«. Zo brengt hij dmv een bedrijfskrant bij Daimler-Benz arbeiders en ingenieurs, managers en socialisten, protestanten en katholieken met elkaar in gesprek in omstandigheden waarin zij weinig vertrouwen in elkaar hadden.

Voor WO II vlucht hij naar Amerika. Hoewel docerend aan de grote universiteiten was hij wars van vervreemdende specialismen. Zowel in korte artikelen als omvangrijke werken op het gebied van taal, sociologie en geschiedenis legt hij verrassende verbanden tussen velerlei vakgebieden. Steeds schept hij perspectieven uit levensvormen en instituten die aan het eind van hun levens cycli zijn gekomen. Zijn werk is in vele talen vertaald.
E. Rosenstock-Huessy
cultuur
paperback, 780 blz
isbn 9076564361
9789076564364
Skandalon
prijsindicatie € 39,50

bestel boek

Skandalon
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018