amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Een wiel dat draait

Een wiel dat draait

over ethiek en identiteits(her)vorming

In de 20e eeuw verloren veel vaste houdingen, overtuigingen en begrippen hun betekenis en verbleekten ideologieën. Menigeen ging bungelen en werd getroffen door identiteitscrisis en identiteitsvlucht.

De ongenode kostganger van het nihilisme is langer gebleven dan ons lief was; het Niets is een vaste kostganger in Europa. Daar is geen ander kruid tegen gewassen dan een scheppende kracht uit het Niets, ex nihilo – het geheim van de theologie. De Europese mens zal zijn identiteit in de ethiek hervinden: want hij zal óf veranderen óf verdwijnen.

Wiersma beschrijft deze identiteits(her)vorming. Hij gebruikt daarbij taal en inzichten uit de Europese erfenis: de literaire, politieke en religieuze bronnen worden ingezet om de nietsende krachten aan banden te leggen. Het oogmerk is om identiteit zodanig toe te rusten dat het een antinihilistische kracht wordt, contra nihilum.

Prof.dr. J.Wiersma is sinds 1988 hoogleraar ethiek, filosofie en hermeneutiek aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Hij is lid van het BonhoefferWerkgezelschap Nederlandstalig en de International Bonhoeffer Society. Hij is initiatiefnemer van »On the making of Europe«, een serie kritische boeken over Europa. Hij publiceert regelmatig over politiek-ethische kwesties.
Jurjen Wiersma
ethiek
paperback
288 blz
isbn 9076564272
9789076564272
Skandalon
prijsindicatie € 7,50

bestel boek

christendom     ethiek     EU     Europa
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018